čast 1

0,560,62 bez DPH
0,670,74 vč DPH

Katalógové číslo: - Kategórií: Značka:

Ďalšie informácie

rozmer a material

250×100 mm samolepka, 250×100 mm plast

typy tabuliek

276 Šetri elektrickou energiou, 334 Rozvodňa VN, 335 Rozvodňa NN, 337 Zásobovanie, 341 Zákaz vstupu s otvoreným ohňom, 344 Plynová kotolňa – nepovolaným vstup zakázaný, 346 Za poriadok a čistotu na pracovisku zodpovedá…., 347 Kancelária majstra, 348 Sklad technických plynov, 350 Sklad horľavých kvapalín, 400 Stúpačka, 404 Elektrický spotrebič povolený. Za bezpečnú prevádzku zodpovedá, 405 Varič povolený, 407 Vypni varič!, 408 Povolený tepelný spotrebič. Za jeho bezpečnú prevádzku zodpovedá…., 409 Kancelária, Nezapínaj v čase od….. do….. Za prevádzku zodpovedá….., 414 Pred odchodom odpoj zo siete všetky elektrospotrebiče!, 415 Na tomto zariadení je oprávnený pracovať….., 416 Po ukončení pracovného času vytiahni zástrčku!, 417 Vypni varič! Po ukončení pracovného času vytiahni zástrčku!, 418 Povolený elektrický spotrebič č. ……., 419 Za elektrický spotrebič zodpovedá ….., 420 Za prevádzku elektrického stroja zodpovedá ……, 422 Hlavný vypínač pracoviska, 423 Hlavný vypínač elektrického prúdu, 424 Hlavný vypínač výťahu, 425 Prístup k elekt. rozvodnej skrini musí byť voľný, 426 Šetri elektrinou!, 433 Za vŕtačku zodpovedá ……, 434 Pri odchode z pracoviska vypnite elektrické spotrebiče!, 435 Archív, 436 Elektrorozvodňa, 437 Expanzná nádrž, 439 Obehové čerpadlo č. ……., 440 Cirkulačné čerpadlo č. ……., 441 Uzavierací ventil č. ……, 442 Šupátko č. ……, 443 Havarijný ventil, 444 Ventil otvorený, 445 Ventil zatvorený, 446 Nezatvárať!, 447 Neotvárať! Na zariadení sa pracuje, 448 Zariadenie odstavené, 452 Ochranné pásmo, 453 Teplá úžitková voda, 454 Regulačná a meracia stanica plynu, 455 Regulačná stanica plynu, 456 Kotolňa – nepovolaným vstup zakázaný!, 457 Pásmo hygienickej ochrany I. stupňa, 458 Teplá úžitková voda – VÝSTUP, 459 Teplá úžitková voda – VSTUP, 460 Hlavný ventil TÚV, 461 Hlavný ventil SV, 463 Hlavný ventil ÚK, 464 Ústredné kúrenie – VÝSTUP, 465 Ústredné kúrenie – VSTUP, 466 Výmenníková stanica. Nepovolaným vstup zakázaný, 467 Uzáver teplej vody, 468 Spiatočka, 469 Ústredné vykurovanie – hlavný prívod, 470 Hlavný vypínač obehových čerpadiel ústredného kúrenia, 474 Plynomer, 478 Havarijné tlačidlo. Vypni v nebezpečenstve

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “čast 1”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *